Rosikoń

Sylwia Rosikoń

instruktor aqua aerobicu i fitness

Instruktorem fitness jestem od ponad 12 lat. Aktywność fizyczna zawsze była moją pasją, a prowadzenie zajęć daje mi poczucie radości i satysfakcję. Z wykształcenia jestem nauczycielem wychowania fizycznego i pedagogiki wczesnoszkolnej, ukończyłam studia dzienne na Akademii Jana Długosza w Częstochowie. W 2000 r. zdobyłam uprawnienia państwowe instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością fitness w różnych formach gimnastyki (AWF Katowice), a w roku 2009 instruktora pływania (TKKF). Posiadam również dyplom studiów podyplomowych z zakresu Korekcji Wad Postawy (AWF Kraków). Specjalizuję się w prowadzeniu zajęć aqua aerobicu oraz ćwiczeń wzmacniająco – wydolnościowych. Zdobyta przeze mnie wiedza pozwala mi na prowadzenie lekcji fitness w sposób bezpieczny, z uwzględnieniem poziomu zaawansowania ćwiczących i dostosowaniem ćwiczeń do ich szczególnych potrzeb. Staram się, aby moje zajęcia były atrakcyjne, profesjonalne oraz motywowały do dalszego wysiłku oraz pracy nad własnym organizmem.
Powrót