Analizator Składu Ciała

Analizator firmy Jawon Medical IOI 353, to najnowocześniejsze urządzenie służące do pomiaru składu ciała. Po przeprowadzonym badaniu, urządzenie informuje nas o ilościowej zawartości poszczególnych komponentów organizmu. Są to przede wszystkim woda, tkanka tłuszczowa oraz proteiny i minerały. Na podstawie tych informacji analizator składu ciała jest w stanie oszacować pochodne informacje takie jak rozmieszczenie i ilość tkanki tłuszczowej , masę mięśni , wodę całkowitą a co za tym idzie zapotrzebowanie energetyczne kcal na dobę, masę kostną, i wiele innych parametrów ludzkiego organizmu. Wszystkie dane są porównywane i prezentowane na tle norm dla danej płci i wieku. W ten sposób otrzymane wyniki informują nas czy nasz organizm pozostaje w równowadze czy ta równowaga jest zaburzona. Brak równowagi składników ciała może powodować nadwagę, otyłość, niedożywienie, obrzęk, osteoporozę i inne zaburzenia zdrowotne i metaboliczne.