Basen - Wyniki Badań

 

Wyniki jakości wody basenowej wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016).

Klub Taurus fitness & spa  informuje, że 19 czerwca 2024 r.  zostały pobrane próbki wody do badań przez Ośrodek Badań i Kontroli  Środowiska, ul. Owocowa 8 w Katowicach.
 

BASEN

Przekroczono chlor związany (0,57 +/- 0,14 na max. 0,3), potencjał redoks (741 +/- 67 na min. 750) i Ph (6,3 +/- 0,2 na 6,5-7,6).
Parametry mikrobiologiczne spełniają obowiązujące wymogi w ww. rozporządzeniu.

WODA W BASENIE NADAJE SIĘ  DO KĄPIELI.


JACUZZI 1

Przekroczono chlor wolny (1,4 +/- 0,3 na 0,7-1), potencjał redoks (639 +/- 58 na min. 750) i Ph (8,1 +/- 0,2 na 6,5-7,6).
Parametry mikrobiologiczne spełniają obowiązujące wymogi w ww. rozporządzeniu.

WODA W JACUZZI NADAJE  SIĘ  DO KĄPIELI. 

 

JACUZZI 2

AWARIA JACUZZI. JACUZZI NIECZYNNE.
 

Zbiorcza roczna ocena wody na pływalniPDF