Basen - Wyniki Badań

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016) będziemy regularnie umieszczać tutaj wyniki badań wody. Próbki są badane w Ośrodku Badań i Kontroli Środowiska w Katowicach.

 

WYNIKI BADAŃ WODY
 

BASEN I CYRKULACJA BASENU

Odnotowano  przekroczenia parametrów  Pseudomonas aeruginosa (<4jtk /100ml) oraz  przekroczenia w ogólnej liczbie mikroorganizmów w 36°C (110 jtk/ml norma 100 jtk/ml).

Podjęto działania korygujące, zdezynfekowano filtry i zwiększono środki uzdatniające wodę przez firmę serwisującą. 

18.05.2021 r.  przeprowadzone  zostały  badania kontrolne.

WODA W BASENIE NADAJE SIĘ DO KĄPIELI .

                                                                
JACUZZI 1 i 2 NIECZYNNE