Masaże sportowe

To intensywny masaż zmniejszający zmęczenie organizmu powstałe na skutek aktywności fizycznej. Celem masażu sportowego jest zapobieganie objawom patologicznym, które mogą powstać w wyniku dużych przeciążeń występujących w sporcie wyczynowym. Odpowiednia stymulacja i rozgrzanie mięśnia przed treningiem oraz zawodami nie tylko zapobiega kontuzjom ale również poprawia jego możliwości.

Masaż sportowy spełnia trzy podstawowe funkcje:

Rozgrzewającą.
Regeneracyjną.
Leczniczą.

Przeciwwskazania:

ostre i podostre stany zapalne stawów i ścięgien;
przerwanie ciągłości skóry;
wczesny okres po złamaniu, skręceniu;
wylewy krwawe w stawach i mięśniach występujące po urazie, zapalenie żył, zmiany dermatologiczne.

W sporcie stosuje się następujący podział masażu sportowego:

Masaż treningowy
Wykonuje się go w całym okresie treningowo startowym. Celem masażu jest podnoszenie poziomu zdolności zawodnika do pracy, zwiększenie możliwości czynnościowych jego organizmu oraz modyfikację działalności mechanizmów regulacyjnych centralnego układu nerwowego.

Masaż przed zawodami
Wykonuje się go w okresie między ostatnim masażem treningowym, a dniem startu w zawodach. Celem tego masażu jest uzyskanie przez zawodnika jak najlepszej psychofizycznej gotowości startowej. Masaż przed zawodami wykonuje się w formie masażu całościowego.

Masaż startowy
Wykonywany jest przed startem. Poprzedza rozgrzewkę. Celem tego masażu jest jak najlepsze przygotowanie aparatu ruchowego do wysiłku.

Masaż powysiłkowy
Wykonuje się go między startami i od razu po zawodach sportowych. Celem tego masażu jest rozluźnienie mięśni, powięzi i stawów , przyspieszenie regeneracji, zapobieganie zakwasom i przywrócenie w jak najkrótszym czasie gotowości zawodnika do podejmowania kolejnych wysiłków.

Masaż podtrzymujący
Wykonuje się go w przerwie w regularnych treningach. Wtedy gdy zawodnicy nie trenują lub znacznie zmniejszają obciążenia treningowe. Celem jego jest utrzymanie sprawności fizycznej sportowca na jak najlepszym poziomie.