Seweryn

Barbara Seweryn

instruktor pilates i zdrowy kręgosłup

Od 10 lat pracuję jako instruktor fitness i gimnastyki korekcyjnej. W 2004r. ukończyłam Studia Podyplomowe Gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej na AWF Katowice, a w 2005r. kurs instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością fitness również na tej uczelni. Od lat pasjonuje mnie technika ćwiczeń Pilates, (która uczy poznania i pracy nad własnym ciałem), oraz wszelkiego rodzaju formy pro-zdrowotne zajęć, dlatego głównie w tym kierunku pogłębiałam swoją wiedzę (warsztaty „Pilates. Stopień I” i „Advanced Pilates” Instytut Pilatesa w Polsce, W-wa 2005 i 6r., Certyfikat Pilates Matwork I; Pilates Institute, Open Mind Helth&Fitness Idea, 2008, OM Warsztaty prozdrowotne; Szczecin, 2008). Oprócz form pro-zdrowotnych prowadzę również inne klasyczne zajęcia fitness ( BS, TBC, ABT, Body Ball, Bosu). Moim priorytetem jest świadomość i bezpieczeństwo klientów.
Powrót