2021-06-29 - PROMOCJA WAKACYJNA

Już od 1 lipca, mamy dla Was specjalny karnet dwutygodniowy, stworzony  by aktywnie przejść przez lato nie zapominając o wypoczynku i cały czas utrzymać formę.
Karnet OPEN czyli chodzisz ile chcesz, bez żadnych ograniczeń na wszystkie zajęcia fitness i silownię.

 

Regulamin „ PROMOCJI  WAKACYJNEJ”

  1. Organizatorem ”PROMOCJI WAKACYJNEJ” jest firma Concept  w Częstochowie prowadząca Klub TAURUS Fitness & Spa, ul. Brzeźnicka 46 A.
  2. W promocji może wziąć udział każda osoba pełnoletnia lub nieletnia za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.
  3. Uczestnik promocji  może zakupić karnet OPEN na siłownię i zajęcia fitness w cenie 69 zł, ważny przez 14 dni.
  4. Brak opłaty  wpisowej.
  5. Uczestnik promocji  musi wypełnić formularz zgłoszeniowy.
  6. Promocja trwa do 31.08.2021 r., a ostatni karnet można zakupić 18.08.2021.
  7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz czasu trwania promocji.
  8. Przystępując do promocji uczestnik konkursu oświadcza, że zapoznał się i akceptuje OWU TAURUS fitness & spa oraz zapoznał się z aktualnym Cennikiem.
Powrót