2022-01-15 - OGŁASZAMY NOWE KURSY NAUKI PŁYWANIA DLA DZIECI

Otwieramy zapisy na nowe grupy nauki pływania dla dzieci w grupach 3-6 lat oraz 7-14 lat. Zajęcia tego typu mają na celu oswojenie dzieci z wodą poprzez wstępne ich zaadaptowanie do środowiska wodnego. Adaptacja ta wiąże się przede wszystkim z przystosowaniem receptorów wzrokowych, słuchowych i czuciowych dziecka do odmiennych warunków, w jakich odbywa się zdobywanie nowych umiejętności ruchowych, w wodzie BEZ CHLORU! 
Wpisanie do grupy następuje po wpłaceniu zaliczki (100 zł -Kontynuacja NP /150 zł Podstawa NP ) lub całości.
Całkowity koszt kursu to: 435 zł Podstawa NP / 300 zł -Kontynuacja NP
Warunkiem uczestnictwa w kursie jest dokonanie całkowitej wpłaty na 3 dni robocze przed terminem rozpoczęcia kursu.
W przypadku nieobecności na zajęciach przysługuje wejście na basen.

godz. 16.45 Kontynuacja/Doskonalenie Nauki Pływania 7-14 lat

godz. 17:35 Kontynuacja Nauki Pływania 3-6 lat

Środa

godz. 16.45 Podstawa Nauki Pływania 7-14 lat

godz. 17:35 Podstawa Nauki Pływania 3-6 lat

Sobota

godz. 10:00 Kontynuacja Nauki Pływania 7-14 lat

godz. 11:00 Podstawa Nauki Pływania 7-14 lat

godz. 12:00 Podstawa Nauki Pływania 3-6 lat

godz. 13:00 Kontynuacja Nauki Pływania 3-6 lat

Procedura Otwarcia Kursu Nauki Pływania http://www.taurusclub.pl/media/procedura-otwarcia-nauki-plywania-2022.pdf

Niebieskie-Impreza-Przy-Basenie-Fale-Facebook-Wydarzenie-Zdjecie-w-Tle

Powrót