2020-03-11 - Wprowadzamy środki ostrożności!

Drodzy Klubowicze,

w związku z nadzwyczajną sytuacją w naszym kraju wprowadzamy środki ostrożności w Taurusie! Nie ma w Częstochowie stwierdzonych przypadków COVID-19, dlatego na tą chwilę Klub Taurus pozostanie czynny.

Według zaleceń GISu, jeśli w ciągu ostatnich 21 dni ktoś był w kraju podwyższonego ryzyka zarażenia SARS-Cov-2 i zaobserwował u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, to powinien bezzwłocznie powiadomić telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Każda osoba wchodząca do Klubu Taurus będzie musiała poddać się zmierzeniu temperatury. Z użyciem bezdotykowego termometru na podczerwień będziemy kontrolować stan przybywających osób. Jest to obligatoryjne, gdyż dbamy o zdrowie wszystkich naszych klientów. Prosimy również o osobiste mierzenie temperatury przed wizytą w Klubie, ponieważ osoby ze zmierzoną temperaturą powyżej 37,5°C (stan podgorączkowy) nie będą wpuszczone.

Prosimy, aby wziąć odpowiedzialność nie tylko za siebie, ale za każdą osobę, z którą możemy się zetknąć. Należy przedsięwziąć środki ostrożności również na własną rękę. Należy mierzyć własną temperaturę, myć dokładnie ręce i przestrzegać ogólnych zasad higieny oraz środków ostrożności. Jeśli jesteśmy chorzy, to pozostańmy w domu. W przypadku podejrzenia COVID-19 skontaktujmy się z odpowiednimi służbami.

Bezpieczeństwo nas wszystkich zależy od każdego z osobna.

Powrót