2020-01-18 - ZACZYNAMY ZAPISY NA KURSY PŁYWANIA

Rozpoczynamy kursy nauka pływania dla dzieci w grupie wiekowej 3-6 lat i 7-14 lat (6-10 osób)
- PNP - Podstawowa Nauka Pływania - etap I - 395 zł 
- KONTYNUACJA PŁYWANIA - etap II - 270 zł
- DOSKONALENIE PŁYWANIA - etap III - 270 zł

Zajęcia tego typu mają na celu oswojenie dzieci z wodą poprzez wstępne ich zaadaptowanie do środowiska wodnego. Adaptacja ta wiąże się przede wszystkim z przystosowaniem receptorów wzrokowych, słuchowych i czuciowych małego dziecka do odmiennych warunków, w jakich odbywa się zdobywanie nowych umiejętności ruchowych. 

- czas zajęć w grupie 3-6 lat: 30 min, czas ogólny : 60 min
- czas zajęć w grupie 7-14 lat: 45 min, czas ogólny: 70 min

Podczas zajęć grupowych na basenie sektor atrakcji jest zarezerwowany dla użytkowania ogólnodostępnego.
Rozpoczęcie kursów: luty 2020
Wpisanie do grupy następuje po wpłaceniu zaliczki (100 zł -Kontynuacja NP /150 zł Podstawa NP ) lub całości. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest dokonanie całkowitej wpłaty na 3 dni robocze przed terminem rozpoczęcia kursu.
W przypadku nieobecności na zajęciach przysługuje wejście na basen.

UWAGA!
Przyjmujemy zapisy na naukę pływania w nastepujących kursach:

Poniedziałek 
instruktor Marcin Łojewski
16:45 Kontynuacja Nauki Pływania 7-14 lat
17:35 Podstawowa Nauka Pływania 3-6 lat

Środa 
instruktor Marcin Łojewski
16:45 Podstawowa Nauka Pływania 7-14 lat
17:35 Kontynuacja Nauki Pływania 3-6 lat

Niedziela
instruktor Sabolcs Toth
9:00 Kontynuacja Nauka Pływania 7-14 lat
10:00 Podstawowa Nauka Pływania 3-6 lat
11:00 Doskonalenie Nauki Pływania 7-14 lat
Powrót