2019-01-10 - Już po feriach ruszamy z kursami Nauki Pływania

Rozpoczynamy KURSY NAUKI PŁYWANIA dla dzieci w grupach 3-6 lat i 7-14 lat
 - POCZĄTKUJACA NAUKA PŁYWANIA   (I etap)  
 - KONTYNUACJA PŁYWANIA               (II etap)  
 - DOSKONALENIE PŁYWANIA             (III etap)
Wpisanie do grupy i ustalenie harmonogramu zajęć dla uczestnika kursu po wpłaceniu zaliczki (100/150 zł) lub całości. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest dokonanie całkowitej wpłaty na 3 dni robocze przed terminem rozpoczęcia kursu.
W przypadku nieobecności na zajęciach przysługuje wejście na basen.
Kursy rozpoczynają się 10 MARCA  2019 r.

Spotkanie organizacyjne w dniu 28.02.2018 godz. 17.30
Opłaty za kursy: 
NAUKA  PŁYWANIA  (15 zajęć) - 395 zł 
KONTYNUACJA lub DOSKONALENIE  PŁYWANIA  (10 zajęć) - 270 zł 


ŚRODA (instruktor Marcin Łojewski)
- godz. 16:30 PODSTAWOWA NAUKA PŁYWANIA 3-6 lat (etap I)
- godz. 17:15 KONTYNUACJA NAUKI PŁYWANIA 7-14 lat (etap II)

NIEDZIELA (instruktor Maciek Dłubała)
- godz. 9:00 PODSTAWOWA NAUKA PŁYWANIA 7-14 lat (etap I)
- godz. 10.00 PODSTAWOWA NAUKA PŁYWANIA 3-6 lat (etap I)
- godz. 11:00 KONTYNUACJA NAUKI PŁYWANIA 7-14 lat (etap II)
- godz. 12:00 KONTYNUACJA NAUKI PŁYWANIA 3-6 lat (etap II)
- godz. 13.00 DOSKONALENIE NAUKI PŁYWANIA 7-14 lat (etap III)
 
 
Powrót