2018-08-18 - Przyjmujemy zapisy na Nauki Pływania

Rozpoczynamy KURSY NAUKI PŁYWANIA dla dzieci w grupach 3-6 lat i 7-14 lat
POCZĄTKUJACA NAUKA PŁYWANIA (I etap)  
KONTYNUACJA PŁYWANIA             (II etap)  
DOSKONALENIE PŁYWANIA           (III etap)
Wpisanie do grupy i ustalenie harmonogramu zajęć dla uczestnika kursu po wpłaceniu zaliczki (100/150 zł) lub całości. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest dokonanie całkowitej wpłaty na 3 dni robocze przed terminem rozpoczęcia kursu.
Opłaty za kursy: 
NAUKA  PŁYWANIA (15 zajęć) - 395 zł 
KONTYNUACJA lub DOSKONALENIE  PŁYWANIA (10 zajęć) - 270 zł 
Kursy rozpoczynają się 16 września 2018 r.
Wpłaty można dokonać w recepcji Klubu lub przelewem na konto 77 1540 1014 2101 7306 8099 0003 
W przypadku nieobecności na zajęciach przysługuje wejście na basen.
Spotkanie organizacyjne odbędzie się w dniu 7.09.2018 godz. 18.30
Zapraszamy wszystkich, którzy chcą  ROZPOCZĄĆ LUB KONTYNUOWAĆ naukę pływania w odmiennych  warunkach, w wodzie bez chloru. Zajęcia odbywają się w bezstresowej  atmosferze pod okiem wykwalifikowanych instruktorów. 

UWAGA!
Zajęcia będą odbywać się według następującego harmonogramu:

ŚRODA (instruktor Marcin Łojewski)
- godz. 16:30 PODSTAWOWA NAUKA PŁYWANIA 3-6 lat (etap I)
- godz. 17:15 PODSTAWOWA NAUKA PŁYWANIA 7-14 lat (etap I)

NIEDZIELA (instruktor Maciek Dłubała)
- godz. 9:00 KONTYNUACJA NAUKI PŁYWANIA 7-14 lat (etap II)
- godz. 10.00 KONTYNUACJA NAUKI PŁYWANIA 3-6 lat (etap II)
- godz. 11:00 PODSTAWOWA NAUKA PŁYWANIA 3-6 lat (etap I)
- godz. 12:00 PODSTAWOWA NAUKA PŁYWANIA 7-14 lat (etap I)
- godz. 13:00 DOSKONALENIE NAUKI PŁYWANIA 3-6 lat (etap III)
- godz. 14.00 DOSKONALENIE NAUKI PŁYWANIA 7-14 lat (etap III)

 
Powrót