2017-12-21 - Życzenia Świąteczne 2017

By Wam wszystko pasowało, 
by kłopotów było mało, 
byście zawsze byli zdrowi, 
by problemy były z głowy, 
by się wiodło znakomicie, 
by wesołe było życie!
życzy Klub TAURUS
Powrót