Basen - Wyniki Badań

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016) będziemy regularnie umieszczać tutaj wyniki badań wody. Próbki są badane w Ośrodku Badań i Kontroli Środowiska w Katowicach.

 

WYNIKI BADAŃ WODY
 

Klub Taurus fitness & spa  informuje, że 15 grudnia 2020 r.  zostały pobrane próbki wody do badań przez Ośrodek Badań i Kontroli  Środowiska, ul. Owocowa 8
w Katowicach.

BASEN

Odnotowano przekroczenie parametrów redoksu i chloru związanego.
Parametry mikrobiologiczne spełniają obowiązujące wymogi w ww. rozporządzeniu.
WODA W BASENIE NADAJE SIĘ DO KĄPIELI .


JACUZZI 1 i 2

NIECZYNNE