Basen - Wyniki Badań

Klub Taurus fitness & spa  informuje, że 19 lipca 2022 r.  zostały pobrane próbki wody do badań przez Ośrodek Badań i Kontroli  Środowiska, ul. Owocowa 8 w Katowicach.

BASEN

Odnotowano przekroczenie parametrów fizykochemicznych: chlor wolny i potencjał redoks.

Parametry mikrobiologiczne spełniają obowiązujące wymogi w ww. rozporządzeniu.

WODA W BASENIE NADAJE SIĘ DO KĄPIELI.

 

CYRKULACJA BASEN
Odnotowano przekroczenie parametrów fizykochemicznych: Trichlorometan, mętność, azotany.

Parametry mikrobiologiczne spełniają obowiązujące wymogi w ww. rozporządzeniu.

 

JACUZZI  1 i 2

Nie odnotowano przekroczeń.
Parametry mikrobiologiczne spełniają obowiązujące wymogi w ww. rozporządzeniu.

WODA W JACUZZI NADAJE SIĘ DO KĄPIELI.

 

CYRKULACJA JACUZZI

Odnotowano przekroczenie parametrów fizykochemicznych: azotany.
Parametry mikrobiologiczne spełniają obowiązujące wymogi w ww. rozporządzeniu.


Zgonie z decyzją zbiorczej oceny wody na pływalni PPIS, stwierdził, że w dniach od 01.01.2021 do 31.12.2021 eksploatacja pływalni w Klubie Taurus była prowadzona w sposób dostatecznie zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne osób korzystających z obiektu.