Basen - Wyniki Badań

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016) będziemy regularnie umieszczać tutaj wyniki badań wody. Próbki są badane w Ośrodku Badań i Kontroli Środowiska w Katowicach.
 

Klub Taurus fitness & spa  informuje, że 22.01.2019 r. zostały pobrane próbki wody do badań przez Ośrodek Badań i Kontroli  Środowiska, ul. Owocowa 8 w Katowicach.

 

BASEN

Parametry mikrobiologiczne i fizykochemiczne spełniają obowiązujące wymogi w ww. rozporządzeniu.

WODA W BASENIE NADAJE SIĘ DO KĄPIELI .

 

JACUZZI 1 i 2

Podczas badań z 5 lutego odnotowano  przekroczenie Ogólnej liczny mikroorganizmów w 36 st. C. w jacuzzi nr 2  Podjęto działania korygujące i zwiększono środki uzdatniające wodę przez firmę serwisującą.  Wymieniono całkowicie wodę. Badania kontrolne 13.02.2019.
Parametry fizykochemiczne spełniają obowiązujące wymogi w ww. rozporządzeniu.

WODA W JACUZI 1 I W JACUZZI 2  NADAJE SIĘ DO KĄPIELI.