Basen - Wyniki Badań

Wyniki  jakości  wody  basenowej wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016).

Klub Taurus fitness & spa informuje, że 5 października 2021 r. zostały pobrane próbki wody do badań przez Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska w Katowicach.

BASEN

Odnotowano przekroczenie parametrów fizykochemicznych: chloru wolnego, redoksu, utlenialności i azotanów. Parametry mikrobiologiczne spełniają obowiązujące wymogi w ww. rozporządzeniu.

WODA W BASENIE NADAJE SIĘ DO KĄPIELI.
 

JACUZZI  1 i 2

Odnotowano przekroczenie parametrów fizykochemicznych: azotanów, chloru wolnego, redoksu, utlenialności i azotanów. Parametry mikrobiologiczne spełniają obowiązujące wymogi w ww. rozporządzeniu.

WODA W BASENIE NADAJE SIĘ DO KĄPIELI.
 

CYRKULACJA  BASENU

Odnotowano przekroczenie parametrów fizykochemicznych: chloru związanego, chloroformu i azotanów.  Parametry mikrobiologiczne spełniają obowiązujące wymogi w ww. rozporządzeniu.

WODA W BASENIE NADAJE SIĘ DO KĄPIELI.

 

CYRKULACJA  JACUZZI

Odnotowano przekroczenie parametrów fizykochemicznych: ph, chloru związanego, mętności i azotanów.  Parametry mikrobiologiczne spełniają obowiązujące wymogi w ww. rozporządzeniu.

WODA W BASENIE NADAJE SIĘ DO KĄPIELI.