Basen - Wyniki Badań

 

Wyniki jakości wody basenowej wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016).

 

Klub Taurus fitness & spa  informuje, że 20 grudnia 2022 r.  zostały pobrane próbki wody do badań przez Ośrodek Badań i Kontroli  Środowiska, ul. Owocowa 8 w Katowicach.

BASEN

Odnotowano przekroczenie chloru wolnego. 
Parametry mikrobiologiczne spełniają obowiązujące wymogi w ww. rozporządzeniu.

WODA W BASENIE NADAJE SIĘ  DO KĄPIELI.

 

JACUZZI 1 i 2

Parametry mikrobiologiczne i fizykochemiczne  spełniają obowiązujące wymogi
w ww. rozporządzeniu.

WODA W JACUZZI NADAJE  SIĘ  DO KĄPIELI.