Basen - Wyniki Badań

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016) będziemy regularnie umieszczać tutaj wyniki badań wody. Próbki są badane w Ośrodku Badań i Kontroli Środowiska w Katowicach.


Klub Taurus fitness & spa  informuje, że 22 września 2020 r.  zostały pobrane próbki wody do badań przez Ośrodek Badań i Kontroli  Środowiska, ul. Owocowa 8
w Katowicach.

BASEN

Odnotowano przekroczenie parametrów  redoksu. Parametry mikrobiologiczne spełniają obowiązujące wymogi w ww. rozporządzeniu.
Podjęto działania korygujące powstałe przekroczenia.

WODA W BASENIE NADAJE SIĘ DO KĄPIELI .

 

JACUZZI 1 i 2

Parametry mikrobiologiczne i fizykochemiczne spełniają obowiązujące wymogi w ww. rozporządzeniu.

WODA W JACUZZI NADAJE SIĘ DO KĄPIELI .