Basen - Wyniki Badań

 

Wyniki jakości wody basenowej wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016).

Klub Taurus fitness & spa  informuje, że 23 sierpnia 2023r.  zostały pobrane próbki wody do badań przez Ośrodek Badań i Kontroli  Środowiska, ul. Owocowa 8w Katowicach.
 

BASEN

Brak przekroczeń fizykochemicznych.
Parametry mikrobiologiczne spełniają obowiązujące wymogi w ww. rozporządzeniu.

WODA W BASENIE NADAJE SIĘ  DO KĄPIELI.


JACUZZI 1

Brak przekroczeń fizykochemicznych.
Parametry mikrobiologiczne spełniają obowiązujące wymogi w ww. rozporządzeniu.

WODA W JACUZZI NADAJE  SIĘ  DO KĄPIELI. 

 

JACUZZI 2

Brak przekroczeń fizykochemicznych.
Parametry mikrobiologiczne spełniają obowiązujące wymogi w ww. rozporządzeniu.

WODA W JACUZZI NADAJE  SIĘ  DO KĄPIELI. 
 

Zbiorcza roczna ocena wody na pływalniPDF